24.05.2012

Anttolan osayleiskaavan tarkistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

KERIMÄKI

 

ANTTOLAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

 

Kunnanvaltuuston 14.12.1999 hyväksymä Anttolan osayleiskaava tarkistetaan vahvistetun kaava-alueen osalta.

Tarkoituksena on, että yleiskaavan perusteella voidaan myöntää asuinrakennuksille suorat rakennusluvat MRL 44 §:ään tulleen muutoksen perusteella. Kaavaa tarkistetaan myös muilta osin.

Suunnittelutyöhön liittyen on kaavamuutoksesta laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään MRL 30 §:n mukaisesti nähtävillä 24.5.-8.6.2012 Kerimäen kunnanviraston teknisellä osastolla, Kerimäentie 10.

Mahdolliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee jättää viimeistään 8.6.2012 osoitteella: Kerimäen kunnanhallitus, Kerimäentie 10, 58200 Kerimäki.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Markus Hytönen, puh. 020 755 7827  ja kaavasuunnittelija Tuuli Tolonen, puh. 020 755 7833, Ramboll Finland Oy.

 

Lisätietoja kunnasta antaa myös kunnaninsinööri Jorma Mattinen, puh. 044-417 5077, jorma.mattinen@kerimaki.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla www.kerimaki.fi

Kaava-alueen maanomistajille on postitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi myös erillinen maanomistajakysely, jonka palautusaika päättyy 11.6.2012.

 

Kerimäki 24.5.2012

Kunnanhallitus

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kartta alueesta