Pääkanta - Säätiö


Säätiön toiminta-ajatuksena on säilyttää Pääkannan virkistysalue kuntalaisten käytössä, perustaa ja ylläpitää kotiseutuarkistoa, vahvistaa ja kehittää 31.12.2010 kuntajaon mukaista Kerimäen kunnan alueen elinvoimaisuutta ja edistää sen asukkaiden hyvinvointia Kerimäen kunnan olemassaoloaikana ja sen jälkeen.

Säätiö toteuttaa toiminta-ajatustaan ylläpitämällä ja kehittämällä Pääkannan virkistyskäyttömahdollisuuksia, tukemalla ja avustamalla ja toteuttamalla hankkeita sekä toimintoja, jotka lisäävät kunnan alueen vetovoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia sekä edistämällä sen kulttuuri-  ja liikuntatoimintaa, yhdistys- ja seuratoimintaa sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.