Kerimäki-Seura ry

 
Kerimäki-Seura on aktiivisesti toimiva yhdistys, joka on perustettu 29.9.1963. Yhdistyksessä on 220 jäsentä.

Kerimäki-seuran tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, ihmisten viihtyisyyden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja -kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

Seura toimii alueensa etujärjestönä, asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille, järjestää kotiseutupäiviä, -talkoita, -retkiä ja näyttelyitä, edistää perinteen tallentamista sekä luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimista, harjoittaa museotoimintaa sekä toimii yhteistyössä Suomen kotiseutuliiton kanssa. 

Vuoden 2014 jäsenmaksu on 10 euroa.

Yhdistyksen toiminnasta kerrotaan Puruvesi-lehden "Muistilistalla".