Avustukset

KERIMÄEN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUONNA 2016  

ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUS KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMINTAAN SEKÄ PALVELUIHIN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN, 1.000-3.000 EUROA

Aluejohtokunnan talousarvioon varatusta määrärahasta kohdennetaan aluejohtokunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa vuosittain määräraha käytettäväksi avustuksiin, jotka kohdistuvat Kerimäen alueen kehittämishankkeisiin sekä asukkaita aktivoivaan ja palvelevaan toimintaan.

Aluejohtokunnan myöntämä avustus on toissijainen avustus ja avustusta tulee pääsääntöisesti ensin anoa Savonlinnan kaupungin toimialoilla olevista avustuksista.


Avustus voidaan myöntää sellaiseen Kerimäen alueella tapahtuvaan toimintaan, joka ei kuulu Savonlinnan kaupungin avustusjärjestelmiin. Aluejohtokunnan omista määrärahoista myönnettäviin avustusten myöntämisessä noudatetaan Savonlinnan kaupungin voimassa olevaa ohjetta avustusten hakemisesta ja myöntämisestä.

Myöntämisestä päättää
Aluejohtokunta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa

Kuka voi hakea
Kerimäkeläiset järjestöt ja yhdistykset

Hakuaika
Avustukset on haettava 01.02.-31.05.2016 välisenä aikana.

Mihin tarkoitukseen
Avustukset ovat kohdeavustuksia.

Avustusta voi hakea mm. tapahtumien järjestämiskuluihin, materiaali- ja laitehankintoihin sekä koulutuskuluihin.

Erityisesti toivotaan alueen kehittämishankkeita, jotka voivat jatkua seuraavina vuosina.

Muut ehdot
Avustusta haetaan aina ennakkoon hakulomakkeella (lukuun ottamatta tammikuussa tapahtuvat hankkeet ja tapahtumat).

Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta, joka on vähintään 25 % kokonaiskustannuksista. Vastikkeetonta talkootyötä ei huomioida omarahoitusosuuteen.  

Hakemuksen liitteenä tulee olla järjestön tai yhdistyksen viimeisin toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016.  

Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen ja toiminnan paikalliseen merkitykseen. Hakijan muualta saama tuki otetaan huomioon avustusta myönnettäessä.  

Hakijan tulee ilmoittaa avustushakemuksessa ko. kohteeseen saatavat arvioidut tulot sekä kustannusarvio.

Myös pääsymaksullisiin tapahtumiin voidaan myöntää avustusta. Harkinnanvaraista lisäavustusta voidaan myöntää tilaisuuden jälkeen tehtävän tiliselvityksen perusteella erillisellä päätöksellä.


Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Kerimäen yhteispalvelupisteeseen os. Kerimäentie 10, 58200 Kerimäki. 

Avustuksen maksamisesta aluejohtokunta voi päätöksessään antaa lisäohjeita.

Lisätietoja antavat tarkastusinsinööri Jorma Mattinen, jorma.mattinen@savonlinna.fi, puh. 044 417 5070 ja toimistosihteeri Heli Laukkanen, heli.laukkanen@savonlinna.fi, puh. 044 417 5031

KERIMÄEN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUONNA 2016

ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUS KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMINTAAN SEKÄ PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEEN, ALLE 1.000 EUROA

Avustus voidaan myöntää sellaiseen Kerimäen alueella tapahtuvaan toimintaan, joka ei kuulu Savonlinnan kaupungin avustusjärjestelmiin.

Aluejohtokunnan omista määrärahoista myönnettäviin avustusten myöntämisessä noudatetaan Savonlinnan kaupungin voimassa olevaa ohjetta avustusten hakemisesta ja myöntämisestä.

Myöntämisestä päättää
Aluejohtokunta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Kuka voi hakea
Kerimäkeläiset järjestöt, yhdistykset ja ryhmät.  

Hakuaika
Koko vuoden ajan, kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Muut ehdot
Avustusta haetaan aina ennakkoon hakulomakkeella (lukuun ottamatta tammikuussa tapahtuvia hankkeita ja tapahtumia).

Hakemuksen liitteenä tulee olla järjestön tai yhdistyksen viimeisin toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta, joka on vähintään 25 % kokonaiskustannuksista. Vastikkeetonta talkootyötä ei huomioida omarahoitusosuuteen. 

Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen ja toiminnan paikalliseen merkitykseen. Hakijan muualta saama tuki otetaan huomioon avustusta myönnettäessä. 

Hakijan tulee ilmoittaa avustushakemuksessa ko. kohteeseen saatavat arvioidut tulot sekä kustannusarvio.

Hakemukset tulee toimittaa Kerimäen yhteispalvelupisteeseen os. Kerimäentie 10, 58200 Kerimäki. 

Avustuksen maksamisesta aluejohtokunta voi päätöksessään antaa lisäohjeita.

Lisätietoja antavat tarkastusinsinööri Jorma Mattinen, jorma.mattinen@savonlinna.fi, puh. 044 417 5070 ja toimistosihteeri Heli Laukkanen, heli.laukkanen@savonlinna.fi, puh. 044 417 5031

Tulostettavat hakulomakkeet: PDF-muodossa