Tehtävät

Aluejohtokunnan tehtävänä on

1. kehittää Kerimäen alueen asukkaiden hyvinvointia ja edistää alueen kehittämishankkeita sekä paikallista toimintaa ja kulttuuria,

2. päättää kaupungin talousarviossa aluejohtokunnalle varattujen määrärahojen käytöstä ja hyväksyä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma,

3. aluejohtokunnan omista määrärahoista myönnettävien avustusten myöntämisessä noudatetaan Savonlinnan kaupungin voimassa olevaa ohjetta avustusten hakemisesta ja myöntämisestä,

4. tiedottaa kuntaliitokseen liittyvien hankkeiden ja toimintojen toteutumisesta,

5. edistää yhteispalvelupisteiden toimintaedellytyksiä, pitää yhteyttä alueen elinkeinojärjestöjen ja toimialueensa kyläyhdistysten kanssa, 

6. tehdä tarvittaessa esityksiä julkisten palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi,

7. antaa harkintansa mukaan suostumuksen yhdistymissopimuksen liitteenä olevien palvelusuunnitelmien muuttamiseen  yhdistymissopimuksen voimassaolo aikana.