Terveysjärjestöt

 

KAAKKOIS-SAVON HENGITYSYHDISTYS RY

Puheenjohtaja Pekka Matikainen
Suurmäentie 261
58420 Silvola
puh. 050 596 2432
pekka.matikainen@suursaimaa.com 

Varapuheenjohtaja Erkki Heiskanen
Ryönäntie 57
58360 Säimen
puh. 050 514 8429

Sihteeri Sisko Kokkonen
Alhontie 15 A 4, 58200 Kerimäki
puh. 050 527 2584
sisko.kokkonen@suursaimaa.com

KAAKKOIS-SAVON SYDÄNYHDISTYS RY

Puheenjohtaja Aarne Hänninen
Pyykuja 17
58200 Kerimäki
puh. 040 768 4120
e-mail: raijavahanikkila@gmail.com

Varapuheenjohtaja Väinö Laamanen
Rakentajantie 5
58300 Savonranta
puh. 0500 150 809

Sihteeri Pirkko Keskinen
Veteraaninkuja 2A8
57100 Savonlinna
puh. 050 540 0204
e-mail: pirkkote.keskinen@gmail.com 

KAAKKOIS-SAVON TULES RY
kaakkoissavontules.reumaliitto.fi

Kaakkois-Savon Tules ry on Suomen Reumaliiton jäsenyhdistys.

Suomen Reumaliitto on valtakunnallinen kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestö.

Yhdistyksen toimintaperiaatteena on antaa vertaistukea, tiedottaa ajankohtaisista asioista ja potilaan oikeuksista sekä järjestää yhteistä toimintaa. Yhdistyksen toiminta-alueena on Enonkoski, Kerimäki ja Savonranta. Jäseniksi voivat liittyä kaikki reuma-, tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat , heidän omaisensa, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset ja muut toiminnastamme kiinnostuneet.

www.reumaliitto.fi <http://www.reumaliitto.fi/>

Puheenjohtaja Mirja Makkonen
Kangasvuokontie 16 a 17, 57220 Savonlinna
puh. 050 5399 754
mirkku.makkonen@gmail.com

Varapuheenjohtaja Airi Kuokka
Puruvedentie 18-20 as8
58200 KERIMÄKI
puh. 050 3250 109
airikuokka2@gmail.com


Sihteeri Sisko Parviainen
Puruvedentie 22 as4
58200 Kerimäki
puh. 044 5542 303
sisko.parviainen@gmail.com

KERIMÄEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Yhdistys toimii kehitysvammaisten edunvalvojana seuraamalla kehitysvammalain toteutumista. Yhdistys järjestää kehitysvammaisille ja heidän vanhemmilleen virkistystoimintaa, tapahtumia ja matkoja.

Puheenjohtaja Ritva Seppänen

Sihteeri Eeva Korhonen 
puh. 050 3656995, työ puh. 044 4175067