Kuonan kylät ry

 

 

 

Kuonan kylät ry:n kotipaikka on Kerimäen kunta, toimialueena Alakuonan, Kattilamäen, Riikolan ja Kuokkalan kylät. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään kylien asukkaiden yleisiä toimeentulomahdollisuuksia, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä yhteistyötä.

Kylien etujärjestönä yhdistys osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja toteutukseen sekä tiedottaa toiminnastaan. Yhdistys järjestää kyläläisille harrastus ja kulttuuritilaisuuksia.


JÄSENISTÖ


Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet em. kylien vakituiset asukkaat ja kesäasukkaat sekä henkilöt, joilla on kylien alueella omistuksessaan kiinteistö tai maata.


HALLINTO


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on toimikausittain erovuoroisia.

 

Yhteystiedot

 

Ajankohtaista