Viimeisellä linjalla

(takaisin)

Sotahistoriallinen näyttely sijaitsee Hotelli Herttuan yhteydessä Puruveden kapealla järvikannaksella, joka vuosina 1940-1944 oli valittu osaksi Suomen viimeistä puolustuslinjaa, nk. Salpa-asemaa. Vaikka asemassa ei koskaan jouduttu taistelemaan, se muodostaa nykypäivän ihmiselle mahtavan monumentin Suomen kansan raskaista, mutta kunniakkaista ajoista.

 
   
Hotellin välittömässä läheisyydessä risteilevistä taisteluhaudoista suurin osa on Herttuan omin toimenpitein entisöity sotahistorialliseksi museokohteeksi. Hotellin sisätiloihin on pystytetty pysyväisnäyttely kertomaan Salpa-asemasta ja Suomen sodista 1939-1945. Ulkonäyttelyalueilla on lisäksi esillä raskasta linnoitus- ja tykistökalustoa.

Viimeisellä linjalla -näyttelyopas